width and height should be displayed here dynamically

Pierre Bismuth

De naar het centrum van Brussel verhuisde Galerie Mot & Van den Boogaard heropende met nieuw werk dat de verbeelding van de toeschouwer op de proef stelt. Bij de huidige opstelling onthoudt Bismuth de bezoeker elk publiek beeld om des te meer private beelden te genereren. Een woordje uitleg. Vanuit een fascinatie voor de mogelijkheid tot ‘inleving’ bij de stomme film en de meermaals geformuleerde stelling dat de sprekende film de magie van het beeld zou hebben ondermijnd, stelt Bismuth een omgekeerde beweging in werking. Wat neemt de toeschouwer waar van een film waarvan hij/zij enkel het geluid krijgt aangereikt? Voor het werk “Postscript” vroeg hij een dactylo om in real time een relaas uitsluitend op basis van de geluidsband van een door hem nooit geziene film op de computer uit te tikken. Dit relaas van dialogen en de interpretatie van allerlei bruitages wordt als een quasi droge eindgeneriek op een wand geprojecteerd waarbij de toeschouwer tevens via een koptelefoon de originele geluidsband met het luidruchtige getokkel van de dactylo op het klavier kan volgen. Je weet niet welke film je ziet, je twijfelt of je de ogen sluit voor het scherm dat slechts ‘achterop’ dialogen en geluiden vastlegt. Maar het klavierwerk met zijn eigen ritme stuurt de aandacht naar het geprojecteerde werkblad, waar een weergave in starre zinnen zich concretiseert en de cursor met zijn eigen gemechaniseerde hartslag, in spanning wacht op een volgende episode, een verbetering tracht door te voeren of onverschillig aan flarden geluiden voorbijgaat. “Postscript” is een onderzoek naar de ontbundelde geluids- en beeldwerking in de film en maakt duidelijk wat Bismuth met zijn in produktie zijnde blinde film voor ogen heeft. De regisseur moet zijn beelden vormen terwijl het publiek ze weer moet ontleden. Maar hoe gaat men te werk met een camera waarvan enkel de geluidsopname werkt en men toch een film wil realiseren, hoe met geluid de verbeelding van een geluid opwekken?

 

• Tot 24 mei is een bezoek aan “Postscript” (“Profession reporter” van Michelangelo Antonioni!) zeker aanbevolen. Tot 24 mei in Galerie Mot & Van den Boogaard, Dansaertstraat 46, 1000 Brussel (02/514.10.10).