width and height should be displayed here dynamically

Richard Billingham

Met zijn fotoboek Ray’s a laugh en deelname aan vele groepstentoonstellingen lokte Richard Billingham consternatie en bijval uit. Aanvankelijk bedoeld als studies voor zijn schilderijen, besloot Billingham begin jaren ’90 het reilen en zeilen in zijn ouderlijk huis fotografisch vast te leggen. Een niet ongebruikelijke overgang, ware het niet dat zijn vader een zwaar alcoholisch bestaan uitzingt, mama het eerder in volume zoekt en het milieu het etiket van toekomstloze Engelse steuntrekkers draagt. Deze ‘authentieke levensbeelden’ kunnen dan wel doorgaan voor afgewogen composities met verrassende beeldverglijdingen en verwijzen naar klassieke beeldtypes, de verdenking van spektakelzucht of gortige exploitatie was er niet minder om.

Een recente reeks anticipeert behoorlijk op deze reserves. Billingham toont er louter ingetogen foto’s van straathoeken en panden waar geen menselijke gedaante of activiteit te bekennen valt. Opnieuw bevinden we ons in de minder gegoede randwijken met arbeidershuizen en stapelplaatsen, die de sporen van menig oplapwerk vertonen. De couleur locale wordt bemoedigend ondersteund door een wat onbestemd ‘goed weer’-sfeertje, zoals de volle kleuren en harde schaduwpartijen onderlijnen. De immer aanwezige motieven van straat, voetpad en gebouw, genomen vanuit een standpunt ‘vanop de overkant’ van de straat, suggereren steeds een soort contemplatieve aankomst. Het lijkt erop dat er een verhaal aan kleeft, een tekenende ervaring van de zijde van Billingham bijvoorbeeld. Temeer daar het brandpunt van elke scène terloops aangedikt wordt door een slagschaduw die een reling van een buitentrap ontdubbelt, of een herstelde strook metselwerk van een fabriekspand. In tegenstelling tot de fotoreeks Ray’s a laugh blijft men hier echter verstoken van elk autobiografisch exhibitionisme. Het blijft oorverdovend stom.

 

• Een zestal foto’s met een bijwijlen sterk Edward Hopper-gehalte van Richard Billingham nog tot 29 mei in Galerie Mot & Van den Boogaard, Dansaertstraat 46, in 1000 Brussel (02/514.10.10).