width and height should be displayed here dynamically

Travaux publics

In gele neonletters staat in de stationshal van Eindhoven te lezen: “Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst”. Getekend: Piet Mondriaan. Het is de redelijk bescheiden bijdrage van Joseph Kosuth (geen Wittgenstein-citaten deze keer!) aan Travaux publics/Public works, een tentoonstelling van tekstwerken in de openbare ruimte, georganiseerd door Stichting Peninsula in samenwerking met het Van Abbemuseum. In de late jaren ’60 bereikte met het werk van Kosuth en de andere conceptuele kunstenaars de ‘lingualisering’ van de beeldende kunst een climax. De bedrieglijke esthetische schijn diende te worden geweerd, de kunst moest analytischer worden. Lawrence Weiner behoort eveneens tot deze generatie, maar hij is niet zo dogmatisch en quasi-filosofisch als Kosuth. Zijn teksten staan vaak in het teken van wat men materie-mystiek zou kunnen noemen, zo ook in het geval van “THE SALT OF THE EARTH MINGLED WITH THE SALT OF THE SEA/HET ZOUT VAN DE AARDE VERMENGD MET HET ZOUT VAN DE ZEE”, zijn op een stadsbus gezette bijdrage aan dit evenement. Probeert u niet hem in het Eindhovense verkeer op te sporen, u zult vertwijfelen. Richard Long publiceerde als bijdrage een tekst in het Eindhovens Dagblad – blijkbaar werd een nogal ruime definitie van het begrip ‘publieke ruimte’ gehanteerd. Dat kan men ook afleiden uit de screensaver die Douglas Gordon, een van de jongste deelnemers, heeft ontworpen. Of die ergens te zien is, blijft een raadsel. Het neonwerk Pastoral (ICI ON DANSE) van Ian Hamilton Finlay staat dan weer opgesteld in de ruimte van Stichting Peninsula, net als de bijdrage van Jenny Holzer. De deelnemende kunstenaars hebben tevens ieder een aan hun ‘publiek’ werk gerelateerde prent voor een portfolio gemaakt, die in het Van Abbemuseum wordt gepresenteerd. Daar is ook een plattegrond met de situering van de werken in de stad te bekomen. De prenten doen als geheel trouwens overtuigender aan dan de over Eindhoven uitgesmeerde publieke werken. Die komen namelijk niet allemaal zo dwingend over als Rémy Zauggs woorden op een kale grijze wand: “GRAUW BEELD/BLIND”. Tot 9 februari. Informatie bij Stichting Peninsula, Gestelsestraat 44C, 5615 LG Eindhoven (040/245.34.91).