width and height should be displayed here dynamically

Zaun-Town

Neem het huis zo

als opereerde de taal zelfstandig bij u

streng maar levendig voorgeveldetail

daarmee over de bloementrap

de steile helling

het stuk bos met naaldbomen eiken acacia’s en vlieren

onderbroken door de zachte welving van de bloementrap

naar de gastenkamer met slaapwagenleeslamp

1 pk-motor doet de vensters zakken

woonetage als een klein hotel

en de hal opgevat als een stadsplein

we moeten het hebben

over de overgang van het organische naar het geometrische

begrijpt u dan niet

toen de taal nieuw was

kon de architect een zachte welving gebruiken

en de overgang was er dan werkelijk

toen het huis nieuw was

was het vreemde woord werkelijk in de gastenkamer

met het uitklapbare bed en de slaapwagenleeslamp

en begrijpt u dan niet

terwijl het huis wordt meegenomen door de taal

brengt het vreemde woord een kind voort

dat in de ban is van een ritme

dat zich aan hem opdringt

in werking gezet door een vreemde taal

die zijn verlangen spelt

om geboren te worden te lezen al lopend

thuis is waar uw hoed hangt

als iemand het zou vragen

en u hebt meerdere hoeden

een hoedenfabriek bijna

en waar bent u dan thuis

u somt op

in het geschrevene

daar bent u geboren

om niet altijd daar te moeten fabriceren

waar slaapwagenleeslampen vreemde woorden toelichten

in de garderobe

daar verkleedt u uw gedachten

soms met een vreemd woord

soms met een hoed

en daar ziet u een verband

een hoed en een nagel

als de nagel eruit wordt getrokken

valt de hoed neer

daar houdt u zich aan

of de vorm van de nagel de vorm van de hoed aangeeft

of de hoed neervalt om op uw hoofd te belanden

een hoed in de lucht heeft alle kenmerken van een vreemd woord

voor hij verandert in een tekstballon

u vangt hem op

met hem samen door de duisternis van de gastenkamer

doorbroken door het stadsplein

als een woonkamer in het publieke licht

u komt op de overgang

van slaapwagenleeslamp naar licht

het is het lichtgekleurde pak

dat het kind op deze gedachte brengt

de schoenen van lichtgekleurd leer

de witte huid van nazi-Duitsland

de geur van dit luxeproduct

van de Engelse sigaret

gekletter van servies

luid geroezemoes

gekrijs van kinderen

omheiningen die houten barakken omzomen

brandnetels

acacia’s

geen andere bomen

geen samenhangende woorden

alle karakters en een schrift

aan het raam van de barak is het

dat het kind de gedachte krijgt

dat de man in het bijna witte pak bijna dood is

dat hij weet dat u weet

dat hij niet gestorven is

dat hij zeggen kan

dat ieder einde

begin rand buur

hoed rand zoom

venster omheining acacia’s

wat wilt u daar

in het lichte pak op stenen tegels

een hoedenfabriek langs de weg bouwen

een hoed op de nabije steen leggen

wat wilt u daarmee zeggen

de Ierse kan zeggen

dat vandaag elke dag is

Caesar kan zeggen

dat elke dag vandaag is

en ze zeggen

dat elke dag is zoals ze zeggen

een ding voltooien

zodat iedereen weet

dat dat ding een voltooid ding is

een ding beginnen

zodat iedereen kan zien

het is begonnen

vandaag en iedere dag

voltooien en beginnen

Caesar en de Ierse

een ding en ze zeggen

fabriceren is tweemaal zeggen

een schrift van het niet-geschrevene

een kort schrift

zonder grammatica

een schrift uit afzonderlijke woorden

woorden zonder grammaticale steun

verdwaald opgeschreven daar

en meteen verlaten

en daarnet opgezet

thuis is waar uw hoed neervalt

op het hoofd

maatschappij is waar uw hoed opvalt

voor de spiegel

op de steen

door een vreemde taal in werking gezet

waar de brandnetels beginnen

publieke plannen

vouwen

vouwen

of u er nu geweest bent

of u er nu niet geweest bent

een van beide is een deur

als de opening de toegang regelt

zo sluit ze gesloten de cirkel

het kind vraagt wat is dat

de man antwoordt in letters

het heeft geleerd met zichzelf te praten

over de omweg die het maatschappij noemt

sinds de taal mee in het spel komt

die buitenshuis leidt

 

Met dank aan: Hannah Arendt, Henri Bergson, Marguerite Duras, Jacques Lacan, Eva Meyer, Erich Mendelsohn, gertrude Stein, Paul-Valéry, Robert Walser, Ludwig Wittgenstein

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Eran Schaerf las de Engelse vertaling van “Zaun-Town” op 14 augustus in het Muhka in het kader van “De Praktijk“. “Zaun-Town” verschijnt in het Duits en het Engels is het boek “Folding Public Plans“, een uitgave van uitgeverij Imschoot (Burggravenlaan 20, 9000 Gent, 09/222.55.08) die op 9 september voorgesteld wordt in De Vleeshal (Markt, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, 01180/75522), naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling “We is o.k.” van Eran Schaerf. De tentoonstelling loopt tot 16 oktober 

Eran Schaerf neemt deel aan de tentoonstelling “This is the show and the show is many things” in het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent. Daarnaast werkt hij samen met jan Van Grunsven verder aan zijn “Sonsbeek 93“-project. Deze tentoonstelling koop van 20 oktober tot 11 december in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam, 020/422.04.71).