width and height should be displayed here dynamically

Brief studenten Luca-arts

Beste,

Naar aanleiding van allerlei wilde verhalen die wij als studenten in de school opvangen willen we met deze brief ons standpunt verdedigen omtrent de veranderingen in onze onderwijsinstelling. De laatste jaren merken we dat er veel verschuivingen zijn die onder andere te maken hebben met de academisering van het hoger onderwijs. Geruchten doen de ronde en docenten vallen weg om voor ons onduidelijke redenen terwijl we merken dat er steeds meer waarde wordt gehecht aan het onderzoek binnen de kunsten. Natuurlijk kijkt niemand op bij het gebruik van het woord ‘onderzoek’ omdat het zeer duidelijk is dat elk oeuvre van een kunstenaar een artistiek onderzoek belichaamt, maar we stellen ons vragen als het blijkt te gaan om academisch onderzoek. We krijgen met andere woorden meer en meer het gevoel dat de nadruk en de benadering van onze studie vanuit een academisch perspectief wordt opgevat, wat naar onze mening absoluut niet logisch is.

Ten eerste is kunst niet meet- of definieerbaar. Iedereen probeert het op zijn eigen manier zo goed mogelijk te benaderen en het antwoord op wat kunst voor hem/haar inhoudt is een zeer persoonlijk en subjectief antwoord. Het bijna onmogelijk vast te pinnen karakter van de kunsten zorgt natuurlijk voor een moeilijkheid binnen een schoolsysteem. Als het erop aankomt om iemands werk te beoordelen is een open dialoog en de aanvaarding van de noodgedwongen verschillende standpunten erover van groot belang.

Het woord ‘kunstschool’ vereist dus enige nuancering.

Wanneer we de studie vrije kunsten bekijken vanuit het klassiek standpunt – waarbij op een methodische manier leerstof en kennis wordt overgedragen – zou je kunnen denken dat er weinig leerstof wordt opgedaan: het studieonderwerp veronderstelt andere manieren van kennisoverdracht bij de vorming van studenten. Kunstenaar worden kan je niet leren in die zin dat je het niet via een lessenpakket met de verschillende in te studeren cursussen kan opnemen. Daarom zou een beter woord voor ‘kunstschool’ ‘kunstplatform’ zijn. Een ontmoetingsplaats tussen individuen die met een frisse kijk naar hun nog ongekleurde toekomst kijken, en anderen die al hun eigen weg hebben gebaand in die kunst. De dialoog staat hierbij centraal. Vraag aan elke kunststudent wat hij geleerd heeft tijdens zijn/haar opleiding en je krijgt als antwoord dat de opgedane kennis en opvattingen ontstaan zijn uit de vele gesprekken met medestudenten en docenten, nieuwsgierigheid naar het werk en de methodes van anderen, hun meningen, drijfveren enzovoort.

Je volgt geen kunstopleiding om op het einde van de rit een diploma op zak te hebben dat uiteindelijk niet veel betekent en waar je minder aan hebt dan een diploma in geneeskunde, economische of ingenieurswetenschappen. Het is gelukkig dan ook nog altijd niet zo dat een kunstenaar beoordeeld wordt op de graad van zijn diploma. Hoewel dat zou veranderen indien het aanwerven van nieuwe docenten niet zou gebeuren op grond van zijn/haar artistieke prestaties, maar op basis van zijn academische verwezenlijkingen. Het kan geen enkele student schelen of een docent al dan niet onderzoek heeft gevoerd en daarbij een doctoraatsgraad behaald heeft. Wij willen les krijgen van kunstenaars en niet van academici!

Ook mag er niet getwijfeld worden aan het belang van het bestaan van een onafhankelijke kunstschool en het behoud aan kwaliteit van deze instelling. We kunnen heel eenvoudig de test doen en kijken naar hoeveel kunstenaars een kunstopleiding genoten hebben. Het is duidelijk dat dit het merendeel is. Met andere woorden, we moeten goed de betekenis van dergelijke instellingen beseffen en mogen daar allerminst smalend over doen. De kunstschool is zonder enige overdrijving de belangrijkste kweekvijver voor de kunst van morgen. Wie de toekomst van een vrije kunstschool in gevaar brengt zal mogen rekenen op ernstige gevolgen in de toekomst voor de kunst.

Wij willen dus duidelijk stellen dat als een kunstschool opgenomen wordt in een groter onderwijssysteem, de fout niet mag gemaakt worden dat onze opleiding op dezelfde manier behandeld zal worden als een academische studie, wat een ontkenning van het wezen van de kunst zou inhouden. Met aandrang pleiten wij voor een samenwerking, maar dan wel gepaard met de zelfstandigheid die nodig is voor de kwaliteit van onze studie.

Hopelijk geven we met deze brief een duidelijk teken van onze bezorgdheid, die wij als studenten delen over de toekomst van onze school en het denken over kunst in het algemeen.

Hoogachtend,

Studenten van Sint-Lucas Gent (Luca-arts)

 

Bovenstaande brief hing vanaf 8 oktober in de cafetaria van Sint-Lucas Beeldende Kunst te Gent, waar hij kon worden ondertekend. De brief wordt binnenkort verstuurd naar Marleen Verlinden, die verantwoordelijk is voor de Organisatieondersteuning Associatieleden binnen de Associatie KU Leuven.