width and height should be displayed here dynamically

160

november-december 2012

Oproep

Dit is het laatste nummer van De Witte Raaf dat met Nederlands subsidiegeld tot stand wordt gebracht. Vanaf 1 januari 2013 zal het tijdschrift zonder ondersteuning van de Nederlandse overheid moeten overleven. We willen er evenwel alles aan doen om het unieke concept van De Witte Raaf te behouden: een gratis meeneemkrant met kritische essays en doortimmerde kunstkritische bijdragen, verspreid op 15.000 exemplaren in het gehele Nederlandstalige gebied en met een onbeperkt toegankelijke website, die alle teksten aanbiedt in digitale vorm (www.dewitteraaf.be).

Om dit mogelijk te maken zullen we voortaan middelen uit alternatieve – en dus ook private – bronnen moeten werven. De Witte Raaf wil daarom een beroep doen op al haar lezers en sympathisanten. Alleen met de hulp van jullie kunnen we ervoor zorgen dat De Witte Raaf zich op hetzelfde niveau handhaaft.

Je kan ons steunen door maandelijks een (klein) bedrag te schenken, een abonnement of steunabonnement te nemen, of toe te treden tot de groep permanente partners van De Witte Raaf.

Het laatste nummer van 2012 opent toepasselijk met de speech die Marlene Dumas hield naar aanleiding van de aanvaarding van de Johannes Vermeer Prijs 2012. De Nederlandse kunstenares trekt er hard van leer tegen het roekeloze besparingsbeleid van uittredend Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra, die nota bene zelf bij de officiële overhandiging van de prijs aanwezig was.

De twee daaropvolgende bijdragen vormen een vervolg op het vorige nummer dat handelde over de academisering van het kunstonderwijs. Omstreeks het ter perse gaan van het vorige nummer raakte het nieuws bekend dat Peter De Graeve als decaan van de Faculteit Architectuur en de Kunsten (FAK) ontslag had genomen. De FAK werd in 2010 opgericht om de integratie van de kunstopleidingen van de Associatie KU Leuven in de universiteit voor te bereiden. De Graeves ontslag maakt onmiskenbaar duidelijk dat die integratie niet van een leien dakje loopt. Koen Brams & Dirk Pültau gingen met hem in gesprek over de FAK, zijn visie op het onderzoek en het doctoraat in de kunsten, en de redenen van zijn ontslag. Aansluitend bij dit interview publiceren we een brief waarin studenten van Sint-Lucas Gent hun bezorgdheid uitdrukken over de effecten van de academisering op hun onderwijs. In een tweede bijdrage — een lezing gehouden in het kader van het symposium Old School, Nieuwe Klas naar aanleiding van 150 jaar Sint-Lucas — gaat Felicity Allen in op een verontrustende ontwikkeling binnen het (Britse) kunstonderwijs: de standaardisering en formattering van het schetsboekje.

Carel Blotkamp plaatst kritische kanttekeningen bij de renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Museum van Amsterdam, en bij de tentoonstellingen die het nieuwe Stedelijk bij de heropening programmeerde. Het nummer besluit met een bijdrage van Steven Jacobs over de relatie tussen film en sculptuur.