width and height should be displayed here dynamically

De Appel

Stichting De Appel in Amsterdam verzorgt elk jaar een Curatorial training programme voor jonge tentoonstellingsmakers. Deze stoomcursus mondt uit in een tentoonstelling in De Appel, waarbij vorig jaar Fabrice Hybert tuingereedschap en ander nuttig spul verkocht. Dit jaar moest het allemaal nog wat ongewoner worden; vandaar dat Diana Stigter en Annet Gelink van de Amsterdamse Bloom Gallery op een morgen constateerden dat de hele galerie was leeggeroofd – niet alleen de kunstwerken van Paul de Reus, ook de administratie en de computer waren weg. Het bleek dat de kunstenaar Maurizio Cattelan in samenwerking met de jonge curatoren de boel had leeggehaald om de hele inboedel – in dozen verpakt – in De Appel te exposeren. Aangezien de daders al snel werden achterhaald, is één van de ruimtes op de tentoonstelling “Crap shoot” nu leeg, op een aantal statements over dit voorval van de kunstenaar, de tentoonstellingsmakers en De Appel na.

In het bij de tentoonstelling behorende krantje speculeert curator Kay C. Pallister onder de titel “Petting a dead horse. Terrorism in art? Who cares” over de attitude van de deelnemende kunstenaars. Zij stellen zich volgens Pallister niet op als buiten de kunstwereld staande ‘terroristen’, die pogen het systeem te ondermijnen; nee, ze spelen van binnenuit met het syteem en maken er grapjes over. Dat resulteert helaas vaak in de volstrekt overbodige neo-neo-avant-garde met al haar pseudo-transgressie die momenteel zo bij jongere kunstenaars in trek lijkt te zijn. Kendell Greers verlaagde de doorgangen op de eerste verdieping van De Appel – een radicale ondermijning van de kijk- en loopgewoontes van het kunstpubliek! Ook liet Greers Rudi Fuchs door een detective bespioneren, en de hopeloze incompetentie die uit diens verslag blijkt, maakt dit werk tot een van de geslaagdere van de tentoonstelling – alhoewel men bij deze actie ook zo zijn bedenkingen kan hebben. Verder onder meer vernielde kantoorinrichtingen van Jes Brinch en Hendrick Plenge Jakobsen en een labyrint van Halter/Gratewohl. In combinatie met “Peiling” in het Stedelijk Museum kan men een goed overzicht van hedendaags academisme verkrijgen – Jeroen Eisinga is overigens op beide tentoonstellingen vertegenwoordigd.

 

• ”Crap shoot” tot 19 mei in De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam (020/625.56.51).