width and height should be displayed here dynamically

Directory of Photographers in Belgium

Je zou het op den duur wat uit het oog verliezen. Dat er in het Antwerpse fotografiemuseum ook nog mensen proberen hun werk te doen, zo even tussen de bizarre exploten door die daar de laatste tijd te beleven vallen. Met de presentatie van de Philishave Moving Art Tour  als mijn voorlopige persoonlijke topper. Buiten: een 50 maal vergroot, levensecht model van het recentste Philips-scheerapparaat, beschilderd door Corneille. Binnen: een fletse (vierdaagse!) fototentoonstelling over de achterkeuken van Cobra en een selectie werk van de meester van het dressoir, die op de persconferentie/revue zelf even charmant uit de doeken kwam doen wat een kunstenaar kan bezielen om – na een tram, een balpen, een champagnefles én (“dat vergeten de mensen altijd”) een luchtballon – ook een scheermachine kleur te geven. Vervolgens bracht fotografiemuseumdirecteur Eugene Van Hoye vurig verslag uit van zijn niet aflatende, creatieve strijd om de aandacht van de consument. Wat ons meteen bij een volgend exploot brengt, want die aandacht wordt voortaan ook des nachts gaande gehouden dankzij een protserige buitenverlichting. Net wat het museum en zijn gebruikers hoognodig hadden… een verlichte voorgevel! Wat de taak van een fotomuseum zoal zou kunnen inhouden,wordt gelukkig nog enigszins in herinnering gebracht door het project Pioniers in  Beeld. Belgische fotografen 1839-1905. Het resultaat van een onderzoek door een team met Steven F.Joseph, Tristan Schwilden en Marie-Christine Claes naar de ruim 6200 professionele en amateurfotografen die België rijk was tussen het zogeheten begin van de fotografie in 1839 en de viering van het 75-jarig bestaan van de staat België in 1905. Naast een interessante, zij het hyperdidactische en wegens zichtbaar tijdgebrek (te wijten aan de ‘exploten’?) ietwat rommelige tentoonstelling, leverde het project ook een wetenschappelijk naslagwerk af, een heuse Directory of Photographers in Belgium 1839-1905. De tentoonstelling is nog tot 16 februari te bekijken in het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/216.22.11). Het boek, waarvan op dit moment enkel deel II, het beeldmateriaal, beschikbaar is, is een uitgave van C. de Vries-Brouwers, Antwerpen, Rotterdam en kost 5.750 BF. (Erik Eelbode)