width and height should be displayed here dynamically

Kunst van nu

Met de merkwaardig ambitieuze ondertitel Encyclopedisch overzicht vanaf 1970 verscheen deze 1 jaar oude publicatie als opvolger van het gelijknamig initiatief uit 1971, toen onder leiding van Carel Blotkamp en Frans Haks. In het woord vooraf becommentariëren de samenstellers Mieke Mekkink, René Pingen en Els van Trien dit naslagwerk zo gevat dat het best als recensie ervan kan fungeren. Aan de hand van een 600-tal biografische lemma’s, scharniertentoonstellingen en stromingen tracht Kunst van nu een beeld voor te spiegelen van het kunstgebeuren over de desbetreffende periode in de Lage Landen, met aandacht voor relevante informatie uit het verleden. Geen prijzend proza of anekdotische nieuwtjes (prijsuitreikingen bijvoorbeeld) hinderen deze presentaties; men presenteert, situeert maar becommentarieert niet. Steeds wordt afgesloten met een beknopte bibliografie van makkelijk beschikbare tijdschriftartikels, tentoonstellingscatalogi of kunstenaarspublicaties en af en toe een plaatje. Natuurlijk is men er zich van bewust dat veel tussen de vingers glipt. Andreas Gursky bijvoorbeeld wordt wel vermeld, maar niet besproken ondanks de eenmanstentoonstelling die hij genoot in De Appel, ruim voor afsluiting van dit boek. Maar ook inhaalmanoeuvres met de bedoeling nog wat te regelen worden niet doorgevoerd; ondanks het vrouwelijke overwicht van redactie en contribuanten, geen steuntje in de rug voor vrouwenwerk bijvoorbeeld. Maria Roosen en Marijke van Warmerdam worden zo vriendelijk gevraagd een volgende beurt af te wachten en op de achterflap besluit Les Levines demonstratief No new artists. Deze publicatie heeft zeker haar plaats en laat bont geïllustreerde soortgenoten het nakijken. Petit dictionnaire des artistes contemporains; peintres, sculpteurs, artistes multi-média, performers, actionnistes, artistes vidéo, installationistes van Pascale Le Thorel-Daviot, in 1996 door Bordas in Parijs uitgegeven is bijvoorbeeld strikt te mijden.

Kunst van nu, encyclopedisch overzicht vanaf 1970, o.l.v. Mieke Mekkink, René Pingen en Els van Strien werd in 1995 uitgegeven door Primavera Pers, Burggravenlaan 7, 2313 HM Leiden (071/514.44.82). (Etienne Wynants)