width and height should be displayed here dynamically

Obsession Collection

Is een duitstalige uitgave samengesteld door Gerhard Theewen met teksten en interviews die een beeld van de drijfveren, werkmethoden en bekommernissen van het menselijk specimen ‘kunstverzamelaar’ poogt op te hangen. Kunst is het leidmotief; het hadden ook postzegels kunnen zijn.

In het titelessay schetst Hans Irrek de verschillende agenten in het veld waarin de verzamelaar-jager – bemerk de prehistorische connotatie – opereert. Hij/zij schakelt zich in op een pluriforme handelsmarkt en wil dat op een duurzame manier doen. De verzamelaar realiseert zich dat hij het verworven materiaal aan bepaalde bewaringsvoorschriften kan onderwerpen en ervaart dat die na verloop van tijd kunnen veranderen. In de omgang met het materiaal ervaart hij/zij dat zijn/haar interesses kunnen variëren, uitbreiden, inkrimpen. Irrek wijdt verder uit over de diverse vormen waarin deze bezigheid zich doorheen de tijd heeft ontwikkeld en plaatst bijvoorbeeld accenten bij de Kunstsammlung Nordrhein Westfalen in Düsseldorf, de Warhol-collectie, Max Ernst en de Menil collectie, enzovoort. Appreciaties en resultaten horen niet tot het onderwerp.

Doorheen een aantal gesprekken met conservatoren, curatoren, handelaars en private verzamelaars als daar zijn Daniel Buchholz, Paul Maenz, Reiner Speck, Harald Szeemann dikt Gerhard Theewen de bijdrage van Irrek verder aan. Dit vormt zowat het corpus van dit boek, denk je aanvankelijk. Het slot echter geeft er een verrassende wending aan en dwingt de lezer bijna om Theewens voorwoord te gaan herlezen. Psychiater-verzamelaar Hartmut Kraft draait nu immers de rollen in het interview om en verhoort op zijn beurt Theewen over zijn”Originalreproduktionen”. De auteur blijkt immers ook kunstenaar te zijn en zijn verzamelhonger deels gekanaliseerd te hebben in het fotografisch reproduceren van kunst, die fotootjes op doek te monteren en zo zijn verzameling te herschikken. Over deze omkering spreekt Eric Otto Frihd hem verder aan en als afsluiting simuleert Theewen een interview met Reiner Speck op basis van eerder verschenen artikels en catalogusteksten. Eens men deze metamorfose doorkrijgt, overstijgt dit boek zijn informatieve waarde en bekijkt men de afgebeelde “Original-reproduktionen” en overige illustraties vanuit een ander perspectief. Dit niet te onderschatten”Obsession Collection” kost 33 DM en verscheen bij Odeon Verlag für Kunst und Literatur, Dürener Strasse 245, 50931 Köln (0221/40.14.42). Gerhard Theewen bereidt een boek voor over het museum van hedendaagse kunst van de toekomst.