width and height should be displayed here dynamically

Over het nut en nadeel van Deleuze voor de kunst