width and height should be displayed here dynamically

Zachary Formwalt

In de lente van 2021 werd ik als kunstenaar uitgenodigd om een gastles te geven aan de University of Chicago. Die was georganiseerd door drie professoren, verbonden aan twee universiteiten en een kunstschool, en de titel luidde: Economic Objects. Capitalism as Medium. Een paar maanden later stelden ze voor samen te werken, onder meer aan een film. Daar ben ik nu mee bezig. Hoewel ik veel tijd alleen doorbreng terwijl ik de film maak, staan we in contact via e-mail, delen we referenties en ideeën over hoe het project vorm kan krijgen, en plannen we in de komende maanden een aantal gezamenlijke leessessies. Het is moeilijk om onze agenda’s op elkaar af te stemmen: twee groepsleden bevinden zich in Chicago, twee deelnemers zitten in Europa, en voor de anderen is deze opdracht momenteel niet hun hoofdbezigheid, dus hebben we niet zo vaak kunnen overleggen als ik vooraf had gedacht. Maar het project loopt, en het begint me te lukken om goed te werken binnen dit tijdelijke kader.

Voor mij functioneert dit soort samenwerking goed omdat het om een kleine groep gaat (we zijn met z’n vieren) en omdat het een combinatie is van autonoom werk en collectieve inzet. We zijn ongeveer halfweg, het is nog niet makkelijk om te voorspellen wat het resultaat zal zijn. Maar dat vind ik een van de voordelen van werken in groep: er ligt minder druk op het eindresultaat omdat het proces zelf al gedeeld wordt. Zelfs als de film uiteindelijk niet voltooid raakt, dan nog zullen we een jaar lang binnen deze groep hebben samengewerkt. En wie weet hoe het project later dan toch nog een vervolg kan krijgen, als we al lang weer met anderen aan iets anders werken.

Maar als de film er in de herfst komt, dan zal mijn naam eraan verbonden zijn. We hadden niet de bedoeling om een collectieve naam te bedenken voor dat deel van het project, en ik denk ook niet dat zo’n naam een voorwaarde is voor collectief werk. In mijn eigen praktijk betekent collectief werken vooral dat je op andere manieren betrokken raakt in een project waarin ook andere mensen betrokken zijn, zonder dat ik het nodig vind om mijn eigen auteurschap te benadrukken. Als kunstenaar en als docent vind ik het cruciaal om verschillende rollen aan te nemen in verschillende projecten – die van mezelf en van anderen. Ik hou ervan om alleen iets te maken, maar ik hou er ook van om iets met anderen te maken. Er zijn momenten binnen een praktijk die niet zouden bestaan zonder anderen. Films maken, essays schrijven, tentoonstellingen maken, lesgeven, iets maken – het is een collectief proces of het is helemaal niets.

 

Zachary Formwalt (1979) woont en werkt in Amsterdam. In 2021 presenteerde hij soloprojecten in de Akademie der bildenden Künste Wien (Oostenrijk) en het Museum of Contemporary Art Busan (Zuid-Korea). Zijn essays verschenen in onder andere Grey RoomOpenKunstlicht, en Metropolis M. Daarnaast doceert hij theorie aan de afdeling Grafisch Ontwerpen van de Rietveld Academie in Amsterdam.