width and height should be displayed here dynamically

Van Abbemuseum

Matt Mullican en Lawrence Weiner tekenden voor de ‘kunstroute’ De rode loper in het centrum van Eindhoven. Dit rechte pad van rode klinkers loopt langs de rand van het stadhuisplein van nergens naar nergens: aan de ene kant eindigt het ergens tegen de zijgevel van de St.-Catharinakerk, aan de andere kant wordt de wandelaar pardoes in het riviertje de Dommel gekieperd. Het is de bedoeling dat daar in de toekomst een brug komt, die de verbinding legt met het dan hopelijk uitgebreide Van Abbemuseum. De in steen gehouwen teksten van Weiner (bijvoorbeeld KRIJG WAT/WENS WAT/OMHOOG OP (IN) DE LUCHT/OMLAAG OP (IN) DE GROND) en de T-vormige lantaarnpalen vallen tussen het belendende straatmeubilair helaas nauwelijks op. Mullican en Weiner hebben zich tezeer weggecijferd: zij zijn er niet in geslaagd een plek naar hun hand te zetten. De rode loper komt gevaarlijk dicht in de buurt van het gros van overbodige kunst in onaantrekkelijke openbare ruimtes. Het Van Abbemuseum toont naar aanleiding van de oplevering van De rode loper in zijn tijdelijke behuizing werk van Mullican en Weiner. Laatstgenoemde is vertegenwoordigd met een overzicht van zijn publicaties en een nieuwe muurtekst, terwijl aan de hand van werken die voor een deel uit de eigen collectie afkomstig zijn een goed overzicht wordt gegeven van Mullicans oeuvre. Het meest recente werk is hier een video van één van Mullicans performances bij Roomade (1996) en een daaraan gerelateerde installatie. Bij deze presentatie wordt het verband tussen de uitersten van Mullicans universum goed duidelijk : de semi-abstracte tekensystemen en de levenloze computergegenereerde ruimtes zijn een objectivering van de obsessies en ficties (al dan niet via hypnose blootgelegd) die het individu koestert. In de tekeningen en prikborden uit de jaren ’70 komt deze persoonlijke en existentiële kant van Mullicans werk het meest naar voren. Death’s door luidt de titel van een tekening van een deur. Hell, detail from burning body’s (sic) en Stairway to heaven geven twee mogelijke bestemmingen na het passeren van deze deur aan. Mullicans ‘cosmologieën’ zijn pogingen om temidden van de moderne chaos een wereldbeeld te creëren dat de geslotenheid van primitieve geloofssystemen vertoont – maar dat zich in laatste instantie toch altijd als onhoudbare projectie van angsten en verlangens ontpopt.

Tot 15 juni in het Van Abbemuseum, Vonderweg 1, Eindhoven (040/275.85.22). Tevens is een overzicht van het gezamenlijke werk van Ulay en Abramovic te zien, alsmede video-installaties van Steve McQueen en morbiditeiten van Erzsébeth Baerveldt.