width and height should be displayed here dynamically

Vier uit London

Onder de titel Op zoek naar Publieke Ruimte, 4 architecten uit Londen wordt in deSingel momenteel werk getoond van Pierre d’Avoine, Tony Fretton, Eric Parry en Tim Ronalds. Een problematische titel, zo blijkt, want de bezoeker zal die openbare ruimte moeilijk vinden, ook in de ontwerpen waarin doelbewust de privé-sfeer werd verstoord of van een meerwaarde werd voorzien door er elementen te incorporeren die naar de theatraliteit, monumentaliteit of flux van het stadsleven verwijzen. Het blijft een raadsel waarom Curator William Mann dit (overigens zonder twijfel getalenteerde) viertal selecteerde en waarom überhaupt voor een dergelijke titel werd gekozen. Het is inderdaad juist dat door bijna twee decennia conservatief bewind in Groot-Brittannië termen als infrastructuurplanning en sociale woningbouw veel van hun bravoure hebben verloren. De openbare ruimte wordt meer en meer geprivatiseerd, op een ronduit schaamteloos kitscherige manier gedomesticeerd of gewoonweg genegeerd zodat ze een bron van angst en onrust wordt. De vraag is natuurlijk of dit fenomeen inherent is verbonden aan de situatie in Engeland. Hoewel het als een paal boven water staat dat de ideologie van het Thatcherisme dit proces heeft aangewakkerd, kent de teloorgang van de publieke ruimte ongetwijfeld diepere oorzaken die verband houden met de omvorming van socio-economische structuren op mondiaal vlak. De vaagheid – en dus onbruikbaarheid – van de titel vormt ook een probleem op de tentoonstelling. De architecten kunnen, zo bleek duidelijk op het debat bij de opening van de expositie, enkel en alleen de teloorgang van de openbare ruimte betreuren en niet veel meer dan mijmeren bij de onverschilligheid tegenover een planning op stedelijke schaal. Een dokterspraktijk of een kunstgalerij – hoe verdienstelijk ze op architecturaal vlak ook mogen wezen – naar voren schuiven als reflecties op of invullingen van een openbare ruimte heeft nogal iets geforceerds en doet eigenlijk afbreuk aan sommige interessante ontwerpen. Tot 1 juni in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/248.38.00).