nr161
januari-februari 2013

Documenta, moeder aller tentoonstellingen, ligt inmiddels alweer vier maanden achter de rug. In dit nummer keren Koen Brams & Dirk Pültau terug naar dOCUMENTA (13), samengesteld door Carolyn Christov-Bakargiev. Ze reflecteren over de concepten en de kunstwerken van de tentoonstelling, bespreken de unieke en pakkende omgang met locaties – van het Fridericianum, over de Karlsaue, tot het klooster van Breitenau – maar leveren ook kritiek op de diverse vormen van naïef utopisme waar de tentoonstelling zich aan bezondigt.

Fieke Konijn bespreekt de Mission Moderne, een manifestatie die onlangs in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen plaatsvond. Mission Moderne omvatte een poging om de Sonderbundausstellung van 1912 te reconstrueren, een historisch overzicht van de moderne kunst – van Van Gogh tot het Duitse expressionisme – dat honderd jaar eerder in dezelfde stad te zien was. Verrassend is dat ook hier de documenta aan bod komt: Barbara Schaefer, de curator van Mission Moderne, ontwaart namelijk een historische lijn van de Sonderbundausstellung (1912) tot de eerste documenta (1955), die eveneens een grootscheeps overzicht bood van de moderne kunst. Naast dergelijke vormen van genealogische, lineaire geschiedschrijving plaatst Konijn vooral kanttekeningen bij de keuze om de originele tentoonstelling uit 1912 zo dicht mogelijk te benaderen, en kaart ze de (deels onvermijdelijke, maar soms ook ideologisch geladen) tegenspraken aan die zich daarbij voordoen.

In dit nummer wordt ook de discussie voortgezet over het hoger kunstonderwijs in Vlaanderen. Van Karel Vanhaesebrouck wordt een ingekorte versie van een lezing gepubliceerd die hij hield in het kader van een symposium met de gruwelijke titel Evaluating Research in the Arts, georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel. De tekst is niet alleen betekenisvol door zijn pertinente kritiek, maar ook door de context waarin hij is uitgesproken: een symposium georganiseerd door de universiteit, die in Vlaanderen de belangrijkste sturende kracht vormt van de academisering van het hoger kunstonderwijs.

Tot slot bevat dit nummer een interview van Koen Brams & Dirk Pültau met de jonge kunstenaar Nel Aerts over het begin van haar kunstenaarschap en het werk dat ze tot nog toe gerealiseerd heeft. Met dit interview willen ze de problematiek van het begin van het kunstenaarschap en van het jonge oeuvre aansnijden op het moment dat de kunstenaar zich volop met die problematiek uiteenzet. De auteurs hebben het oeuvre van Nel Aerts een tijdje gevolgd vooraleer te beslissen met haar contact op te nemen. In de toekomst willen ze dat blijven doen en zullen ze ook gesprekken met andere jonge kunstenaars aanknopen.

 

Dit is het eerste nummer van De Witte Raaf dat zonder Nederlandse subsidie tot stand komt. Op onze website is inmiddels een uiterst gebruiksvriendelijke ‘knop’ geïnstalleerd waardoor iedereen die het tijdschrift een warm hart toedraagt in een oogwenk zijn steentje kan bijdragen (www.dewitteraaf.be).

Download het volledige nummer


ESSAYS

Locaties, concepten, kunstwerken

Een terugblik op dOCUMENTA (13)

Koen Brams, Dirk Pültau

Mission Moderne

De reconstructie van de Sonderbundausstellung van 1912

Fieke Konijn

Waarheen met het hoger kunstonderwijs?

Een pleidooi voor autonomie, kleinschaligheid en collegialiteit

Karel Vanhaesebrouck

‘Met ringen eindeloos regelmatig als kringen in het water’

Het begin van het kunstenaarschap: een gesprek met Nel Aerts

Koen Brams, Dirk Pültau

BESPREKINGEN


beeldende kunst


Roger Hiorns

Dominic van den Boogerd

Mike Kelley

Christophe Van Gerrewey

The Future that Was

Kees Keijer

publicaties


Nieuwe publicaties

Marc Goethals

ENGLISH SUMMARY


→ read more

Koen Brams & Dirk Pültau – Locations, Concepts, Works of Art. Looking Back at dOCUMENTA (13) 

This essay offers an extensive analysis of dOCUMENTA (13), held last summer in Kassel, Germany. The authors discuss the exhibition by location, thus confirming the importance ascribed by the artistic director of the documenta, Carolyn Christov-Bakargiev, to the different locations and places in which the exhibition is held. Other threads running through this text are the importance of time (the time of the visitor visiting the exhibition) for this documenta as well as the relation between art and extreme or even agonistic circumstances. Brams and Pültau further criticize the exhibition for its problematic preference for naïve forms of (utopian) ‘ecological’ and ‘therapeutic’ art.

documenta – dOCUMENTA (13) – Kassel – contemporary art

 

Fieke Konijn – Mission Moderne. The reconstruction of the Sonderbundausstellung from 1912

This is a review of the show Mission Moderne which was held in the second half of 2012 in the Museum-Wallraf-Richartz, Cologne. Mission Moderne was conceived as a reconstruction of an historical show held in that same museum a century earlier, in 1912 – the so called Sonderbundausstellung – and thus can be considered as an example of a recent trend to organise ‘remembering exhibitions’. The author criticizes the exhibition for its ambition to reconstruct the original event ‘as far as possible’ by pointing to differences (partly inevitable but sometimes ideological) between the two exhibitions. Referring to a recent lecture on the theme of remembering exhibitions by Reesa Greenberg, Konijn pleas for a more reflexive approach to events of this nature.

Sonderbundausstellung (Cologne, 1912) – remembering exhibitions – exhibition history

 

Karel Vanhaesebrouck – Where do we go with higher arts education? A plea for autonomy, small scale and collegiality

Vanhaesebrouck presents an edited version of a lecture delivered on the occasion of the symposium Evaluating Research in the Arts, organised by the Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels) on 16 November 2012. The author is most critical of the consequences of the implementation of academic and neoliberal principles in the context of art education.

Art education – Bologna reform – ‘academisation’ of art education

 

Koen Brams & Dirk Pültau – The Beginning of an Artistic Calling: A conversation with Nel Aerts

This is the first in what may become a series of conversations in which (very) young artists are interviewed about their first works. Nel Aerts (°1987) is a young artist living and working in Antwerp. She is presented by the Brussels gallery Galerie VidalCuglietta (http://vidalcuglietta.com).

 art education – the first work of art – Nel Aerts

 

The Beginning of an Artistic Calling: A conversation with Alice De Mont

The second conversation in the series is with Alice De Mont (°1985), a young artist living and working in Ghent. She studied at Sint-Lukas, Brussels, and the Ecole de recherche graphique, Brussels. She recently completed a two-year long period of post-academic training at the HISK, Ghent. 

Koen Brams & Dirk Pültau

art education – the first work of art – Alice De Mont

← back