nr95
januari-februari 2002

Het landschap

Kan men anders over de wereld denken zonder de wereld ook of éérst anders te zien? Het is niet gemakkelijk anders te kijken. Wereldbeelden zijn ontwikkeld in een traag en halfbewust proces, en een lange beeldtraditie is neergeslagen in codes die het maken en bekijken van voorstellingen van de wereld regelen. Het landschap is er één van. De term ‘landschap’ duidt niet enkel een artistiek beeldgenre aan, maar fungeert ook en steeds meer binnen de ecologie en de stedenbouw, de politiek en het toerisme. In dit nummer van De Witte Raaf wordt het landschapsthema teruggebracht naar de kunst, om via deze beperking scherper te zien wat er gebeurt wanneer de term breed of overdrachtelijk wordt gebruikt, en om na te gaan wanneer hij zijn greep verliest op contemporaine voorstellingen van de menselijke ‘omgeving’. Het landschap nader bepalen is zo een bijdrage leveren tot het scherper zien en benoemen van wat géén landschap meer is.

Het landschapsthema groepeert artikelen van Steven Jacobs, Dirk Lauwaert, Sven Lütticken, Allan Sekula en Bart Verschaffel. De kunstenaarsbijdrage van Luc Deleu stelt voor om het Kattendijkdok te Antwerpen om te vormen tot een containerterminal – men hale het stadsplan erbij. Van Sven Sterken is een bijdrage opgenomen die de geschiedenis van de kinetische kunst en lichtkunst van de twintigste eeuw samenvat en problematiseert.

Bart Verschaffel

Download het volledige nummer


ESSAYS

De wereld van het landschap

Bart Verschaffel

De weke ruïne in het mulle gruis

De Eastern, of de western van Europa

Dirk Lauwaert

Kleine esthetica van het neo-pittoreske

Ruimtelijke ontwikkelingen en artistieke representaties van de rafelrand tussen stad en natuur

Steven Jacobs

De trieste wetenschap

Deel 1

Allan Sekula

Diamantenzee, elektrische aarde, nieuwe oceaan

Over Doug Aitken

Sven Lütticken

Van penseel tot pixel

Immersie en interactie in de twintigste-eeuwse lichtkunst

Sven Sterken

BESPREKINGEN


beeldende kunst


Eye Infection

Sven Lütticken

Gips en emulsie

Dirk Lauwaert

Rineke Dijkstra

Sven Lütticken

The People's Art

Alice Smits

De Firma Brueghel

Camiel van Winkel

architectuur


Uit eigen huis.

Huizen uit de NAi-collectie

Petra Brouwer

Jean Nouvel

Dries Vande Velde

publicaties


EXPO '58

Fredie Floré, Rika Devos

The Uses of Decoration

Dieter De Clercq

Le Monde de l'art/Art Business

Lieven Van Den Abeele
← back