width and height should be displayed here dynamically

Essays

Besprekingen

Beeldende Kunst

Architectuur & Vormgeving

Publicaties

84

maart-april 2000

Deze aflevering van De Witte Raaf staat in het teken van een even algemene als eenvoudige vraag: wat is er aan de hand met de hedendaagse kunstproductie, -reflectie en -presentatie? In drie paneldiscussies en zes kortere bijdragen zijn talloze mogelijke antwoorden geformuleerd. Hieronder vindt u een uitgebreide index van trefwoorden die verwijzen naar de in dit nummer geformuleerde oservaties, hypotheses en analyses.

De opzet van deze aflevering is nog meer dan alle voorgaande nummer van De Witte Raaf exploratief van aard. We willen stof bieden tot debat en discussie. We nodigen u, lezer, uit om te reageren, ofwel schriftelijk, ofwel mondeling op een debatavond op woensdag 3 mei 2000, om 20.00 uur in het Centrum Bruxelles/Brussel 2000, Schildknaapstraat 50, 1000 Brussel.

Het debat wordt georganiseerd door de Vereniging voor een Kunst- en Onderzoekscentrum te Brussel (Koen Brams, Wouter Davidts, Jean-Paul Jacquet, Mortiz Küng & Jan Mot), die met de steun van Bruxelles/Brussel 2000 een studie voorbereidt betreffende de oprichting van een nieuw centrum voor hedendaagse kunst in Brussel.