width and height should be displayed here dynamically

Postcapitalist Desire

Mark Fisher (1968-2017) schreef in zijn kritische, marxistische essays en commentaren, of ‘blogs’, over postpunk en Hollywoodfilms, psychedelische drugs, Lacan [...]
219 / september-oktober 2022
Johan Hartle

Vrouwenpalet

De geschiedenis, en daarmee ook de kunstgeschiedenis, wist Theodor Lessing al, is een interpretatiewetenschap. Niet het verleden vertelt een verhaal, [...]
219 / september-oktober 2022
Merel Van Tilburg

N. Dash. earth

Op een aantal van de doeken die N. Dash (1980) in het S.M.A.K. toont, valt een onregelmatig patroon van barsten [...]
219 / september-oktober 2022
Liska Brams

Voorouders

Unpayable Debt (2022) van kunstenaar en theoreticus Denise Ferreira da Silva begint met een onwaarschijnlijk en tegelijk bekend verhaal. We [...]
219 / september-oktober 2022
Ilse van Rijn

Bloedkind

De laatste avond van mijn kindertijd begon met een bezoek aan thuis. De zus van T’Gatoi had ons twee kiemvrije [...]
219 / september-oktober 2022
Octavia E. Butler

Design to design a way out

Geniet een alledaags, universeel en tegelijk individueel fenomeen als moederschap weinig of net veel maatschappelijke aandacht en zichtbaarheid? Designcriticus Alexandra [...]
219 / september-oktober 2022
Evelien Bracke

Waterige wezens

Ik ben zes maanden in verwachting wanneer ik de mensvogel bekijk van Camille Henrot (1978), zwijgzaam en zwanger van betekenis [...]
219 / september-oktober 2022
Laura Herman

219

Wat heeft het hebben van kinderen met kunst te maken? Ouderschap is, om te beginnen, geschiedenis in miniatuurvorm. Dat we [...]

Jeanne Bieruma Oosting

De années folles waren, achteraf gezien, al geëindigd toen Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) in 1929 uit Nederland naar Parijs trok. [...]
218 / juli-augustus 2022
Daniël Rovers

Le Songe de Torrentius

Op een steenworp van het Luikse bisschoppelijk paleis bevindt zich het zestiende-eeuwse Hôtel Torrentius. Het is ontworpen door schilder en [...]
218 / juli-augustus 2022
Camille Bladt

Naufus Ramírez-Figueroa

In Guatemala woedde van 1960 tot 1996 een lange burgeroorlog, die meerdere generaties trof. Naufus Ramírez-Figueroa (1978) moest op jonge [...]
218 / juli-augustus 2022
Pia Louwerens

Marlow Moss

Sinds 2017 vinden in het M HKA archiefpresentaties plaats in een kleine tussenruimte op de begane grond van het museum. [...]
218 / juli-augustus 2022
Liska Brams

Wonde

De laboratoriumtafel moet een altaar worden. – Rudolf Steiner[1]     ‘Toon je wonde’: als een arts die imperatief in [...]
218 / juli-augustus 2022
Marc De Kesel

Cordons sanitaires

Het is een kritiek moment om na te denken over de ingewikkelde geschiedenis van architectuur en ziekte, nu we stilaan [...]
218 / juli-augustus 2022
Alice Haddad

Naar de letter

In december 1966 en september 1967 neemt Marcel Broodthaers (1924-1976) deel aan twee happenings in Brussel. Ze vinden plaats op [...]
218 / juli-augustus 2022
Margaux Van Uytvanck

Capitalism and the Camera

Dat het fotografische beeld de dubbelganger is van de kapitalistische koopwaar, lijkt een voor de hand liggend marxistisch inzicht in [...]
217 / mei-juni 2022
Sulgi Lie

Rien de pur

Sommige vormen, sommige verschijnselen, zijn aantrekkelijker en spreken – zo blijkt – meer aan dan andere. William Hogarth bespreekt in [...]
217 / mei-juni 2022
Bart Verschaffel

Conchophilia

Een aantal jaar geleden werd ik door een ecoloog rondgeleid in het glooiende Savelsbos bij Maastricht. Halverwege, op een met [...]
216 / maart-april 2022
Miek Zwamborn

Permanent Crisis

Wanneer in 1810 de Humboldtuniversiteit in Berlijn wordt opgericht, schrijft Clemens Brentano een cantate die als volgt besluit: ‘Dit koninklijke [...]
216 / maart-april 2022
Christophe Van Gerrewey

Without Content

Kersten Geers (1975), medeoprichter van architectenbureau Office Kersten Geers David Van Severen, opent de bloemlezing van zijn Engelstalige pennenvruchten met [...]
216 / maart-april 2022
Martin van Schaik

40 jaar wedstrijdcultuur

De expo Coming of Age. Architectuurwedstrijden in Vlaanderen en Brussel, vindt plaats in de tentoonstellingszaal van deSingel en documenteert de [...]
216 / maart-april 2022
Pieter T’Jonck

Enfin, le cinéma!

De expositie in Musée d’Orsay gaat over de voorgeschiedenis en de beginjaren van de cinema. Eerder dan een analyse te [...]
216 / maart-april 2022
Steven Humblet

Three Tropes for Entropy

In 2021 reikten kunstplatform CIAP en Curatorial Studies – KASK & Conservatorium voor de derde keer de Lichen Curatorial Prize [...]
216 / maart-april 2022
Dagmar Dirkx

Lucy McKenzie

De tocht naar La Verrière in Brussel is een hele ervaring, die langs de Waterloolaan begint met de etalages van [...]
216 / maart-april 2022
Pia Louwerens

Helen Levitt

De Brusselse A Stichting (de Franstalige naam Fondation A klinkt beter) is een kunstverzameling en een platform dat gewijd is [...]
216 / maart-april 2022
Paul Willemsen

Paula Rego

De 87-jarige Dame Paula Rego (1935) schildert pictures, een bescheidener term dan het als kunst gecodeerde painting. Tegelijkertijd duidt deze [...]
216 / maart-april 2022
Merel Van Tilburg

Jozef Wouters

Decoratelier is geen collectief. De organisatievorm komt voort uit mijn werk, is er een logisch gevolg van. Decoratelier is een [...]
216 / maart-april 2022
Jozef Wouters

Dennis Tyfus

Tussen 2006 en 2017 werkte ik vaak samen met Vaast Colson. De samenwerking was altijd los-vast (wij waren nooit een [...]
216 / maart-april 2022
Dennis Tyfus

Nele Tas

Zelfportret zonder titel. Jezus. Ik sta voor de spiegel en kijk naar mezelf. ‘Ik’ schilder vervolgens ‘zelf’. Gehoorzaam als de [...]
216 / maart-april 2022
Nele Tas

Berend Strik

De basis voor mijn boek Deciphering The Artist’s Mind uit 2021 ontstond zo’n twaalf jaar geleden in New York. Ik [...]
216 / maart-april 2022
Berend Strik

Dirk Somers

Samenwerkingen kunnen cultureel waardevol zijn, maar net zo goed een bron van ergernis en tijdverlies. Essentieel is dat er voldoende [...]
216 / maart-april 2022
Dirk Somers

Koen Sels

Je schrijft aan De Witte Raaf dat je ziek bent. Je herleest de tekst die je voor Jakob schreef en [...]
216 / maart-april 2022
Koen Sels

Ellen Schroven

Bij het werk aan mijn doctoraat O of de vertaling van een cirkel (2011-2017), waarin ik op zoek ging naar [...]
216 / maart-april 2022
Ellen Schroven

Melissa Mabesoone

Joan Didion schreef het volgende in ‘On Keeping a Notebook’: ‘Ik heb dus nooit een notitieboekje bijgehouden om nauwkeurig vast [...]
216 / maart-april 2022
Melissa Mabesoone

Sven Lütticken

Onze economie is er een van tegenstrijdige imperatieven. Enerzijds word je geacht aan je eigen brand te werken en jezelf [...]
216 / maart-april 2022
Sven Lütticken

Rudi Laermans

De zaal verduistert, de scène licht op, het ‘spektakel’ begint. Naar een voorstelling kijk je alleen, zij het binnen een [...]
216 / maart-april 2022
Rudi Laermans

Vlad Ionescu

Ideeën en posities komen altijd voort uit een botsing met andere ideeën en posities: het denken heeft weerstand nodig. Vandaar [...]
216 / maart-april 2022
Vlad Ionescu

Emke Idema

‘Pas als je aan het baren bent of aan het sterven heb je een excuus om niet te komen opdagen!’ [...]
216 / maart-april 2022
Emke Idema

Kelly Hendriks

Ik ben zelfstandig architect geworden, niet zozeer omdat ik eigen projecten wou realiseren, maar omdat ik op zoek wou gaan [...]
216 / maart-april 2022
Kelly Hendriks

Johan Hartle

De geschiedenis kent heroïsche en niet-heroïsche vormen van eenzaamheid. Monniken, intellectuelen, gedetineerde revolutionairen en kunstenaars zonderden zich – vrijwillig of [...]
216 / maart-april 2022
Johan Hartle

Johan Grimonprez

Film betekent per definitie een samenwerking, je werkt samen met een team. Voor mijn toekomstige langspeelfilm, Soundtrack to a Coup [...]
216 / maart-april 2022
Johan Grimonprez

Hendrik Folkerts

Ik maakte deel uit van het curatorenteam van Documenta 14 (2017), geleid door Adam Szymczyk. De tentoonstelling vond plaats op [...]
216 / maart-april 2022
Hendrik Folkerts

Caroline Dumalin

Nagenoeg alles wat ik doe is samenwerken of gesprekken voeren. Zoals velen combineer ik verschillende dingen op één dag, met [...]
216 / maart-april 2022
Caroline Dumalin

Stijn Van Dorpe

Na een individuele praktijk van ruim anderhalf decennium waarin samenwerkingen een centrale rol speelden, initieerde ik een jaar geleden het [...]
216 / maart-april 2022
Stijn Van Dorpe

Hans Demeulenaere

Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor individueel kunstenaarschap. Een atelier is niet alleen een werkplek, maar ook [...]
216 / maart-april 2022
Hans Demeulenaere

Yael Davids

Tijdens mijn laatste wandeling in de woestijn werd mijn aandacht gegrepen door de acaciaboom. Om in een moeilijke, dorre omgeving [...]
216 / maart-april 2022
Yael Davids

Laurie Cluitmans

In mijn rol als curator van hedendaagse kunsttentoonstellingen is er altijd sprake van samenwerking. Immers: zonder kunstenaars en hun werk [...]
216 / maart-april 2022
Laurie Cluitmans

Hong Wan Chan

In mijn familie zijn er niet veel dingen die door de tijd zijn opgeladen, in tegenstelling tot de alledaagse dingen [...]
216 / maart-april 2022
Hong Wan Chan

Carel Blotkamp

Kassel bezocht ik voor het laatst voor Documenta 11 in 2002. Ook de Biënnale van Venetië heb ik in de [...]
216 / maart-april 2022
Carel Blotkamp

216

1. Individueel auteurschap is een fictie: niemand kan echt alleen werken, en wie beweert dat wel te doen, verbergt andermans [...]

Asta Nielsen

Scalpel Pas in de jaren ’10 ontdekt de film het bestaan van de camera en wordt zo een cultuur. Daarvoor [...]
128 / juli-augustus 2007
Dirk Lauwaert

Institution Building

Een wekenlange, publieke therapiesessie over de betekenis en relevantie van instituten vandaag – dat was de tentoonstelling Institution Building, georganiseerd [...]
215 / januari-februari 2022
Beatriz Van Houtte Alonso

Sandfuture

De belangrijkste gebouwen van de Amerikaanse architect Minoru Yamasaki (1912-1986) werden op spectaculaire wijze vernietigd. De beelden gingen de wereld [...]
215 / januari-februari 2022
Christophe Van Gerrewey

Solid Senses

Bozar en het tijdschrift A+ brengen in een reeks monografische tentoonstellingen Belgische architectuurbureaus voor het voetlicht. Als derde bureau is [...]
215 / januari-februari 2022
Tilke Devriese

Dwarsverbanden

Met de collectieopstelling Dwarsverbanden lijkt het Van Abbemuseum van koers te zijn veranderd. In tegenstelling tot voorgaande presentaties, zoals Play [...]
215 / januari-februari 2022
Fieke Konijn

Prix de Rome 2021

Bij aanvang van de Prix de Rometentoonstelling in het Stedelijk Museum stellen de vier genomineerden zich ieder voor in een [...]
215 / januari-februari 2022
Fiep van Bodegom

De doorlopende afrekening

[inleiding] Ferdinand Clementina – Fernand – Spillemaeckers wordt op 23 juli 1938 geboren te Mechelen. Zijn vader is hoofdboekhouder van [...]
215 / januari-februari 2022
Koen Brams

215

Waarom zijn mensen in de kunstwereld zo aardig? De vraag werd opgeworpen door Martha Rosler, en geciteerd door Silvio Lorusso [...]

New York

29 oktober 1949 Gisteren, tegen tien uur in de ochtend, voer de General Howze de Hudson op. Starend stonden we [...]
214 / november-december 2021
Jonas Mekas

De luchten van Joanna Hogg

Een zachtblauwe lucht bezaaid met witte wolken wurmt zich tussen een paar bomen door. Voorbij het dashboard, de motorkap en [...]
214 / november-december 2021
Basje Boer

verbinDING

Het Design Museum Gent, sinds 1922 gevestigd in het achttiende-eeuwse Hotel de Coninck in het centrum van de stad, is [...]
214 / november-december 2021
Arnaud De Sutter

Jean Bernard Koeman

Wat is de relatie tussen beeld en lichaam? Dat is de vraag die Jean Bernard Koeman (1964) zich steeds weer [...]
214 / november-december 2021
Jack Segbars

NowBelgiumNow

Met hun vijfjaarlijkse tentoonstelling NowBelgiumNow zijn curatoren Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus er niet op uit om ‘Belgische kunst’ te [...]
214 / november-december 2021
Laura Herman

214

In 2020, het jaar van de zelfisolatie, wordt een schrijver door een tijdschrift gevraagd mee te werken aan een artistiek [...]

Anne Imhof. Sex

Wanneer een drummende massa toeschouwers de kelders van Tate Modern probeert binnen te dringen, komt een vijftiental performers schoorvoetend en [...]
199 / mei-juni 2019
Tom Engels

Museumactivisme

Wat is de functie van een collectieopstelling? En wat voor verwachtingen heeft het publiek wanneer het naar een nieuwe opstelling [...]
213 / september-oktober 2021
Ernst van Alphen

Alle tijden donker

Contemporain is diegene die zijn blik strak op zijn tijd houdt om niet de lichtpunten, maar het donker waar te [...]
213 / september-oktober 2021
Paul Willemsen

Bataille & ibens

Toen in 2016 werd besloten dat de Vlaamse provincies niet langer culturele activiteiten mogen uitoefenen, moest het in 1988 opgerichte [...]
213 / september-oktober 2021
Benoît Vandevoort

Congoville

Ook in België werkt het koloniale verleden door in het heden, onderhuids en weinig opvallend, maar evengoed concreet en duidelijk [...]
213 / september-oktober 2021
Merel Van Tilburg

Victor Bourgeois

Iwan Strauvens kolossaal ogende boek vraagt – in de terminologie van Michel de Montaigne – om een suffisant lecteur: een [...]
213 / september-oktober 2021
Ed Taverne

Composite presence

De titel van de architectuurbiënnale van Venetië, How will we live together?, gecureerd door de Libanees-Amerikaanse architect en academicus Hashim [...]
213 / september-oktober 2021
Pieter T’Jonck

The Africans

Christian Nyampeta’s (1981) radiospel in drie aktes, waarvan de eerste nu te beluisteren is op de website van Wiels, is [...]
213 / september-oktober 2021
Grâce Ndjako

Positions #6. Bodywork

Al enkele seizoenen organiseert het Van Abbemuseum Positions: een expositiereeks die telkens vijf kunstenaars bij elkaar brengt. De editie van [...]
213 / september-oktober 2021
Nadia de Vries

Jef Geys

Dode kunstenaars blijven in hun oeuvre rondspoken. Dat geldt ook voor Jef Geys (1934-2018), wiens werk sinds zijn overlijden voornamelijk [...]
213 / september-oktober 2021
Christophe Van Gerrewey

Crime Scenes

De betekenis van een beeld is vaak onlosmakelijk van wat de blik als eerste ziet, en van hoe verschillende elementen [...]
213 / september-oktober 2021
Vlad Ionescu

Re-collect

  Op de bovenste verdieping van het Fotomuseum Antwerpen is momenteel een collectiepresentatie te zien van de werken die het [...]
213 / september-oktober 2021
Steven Humblet

Drie Japanse fotografen

Het Maison Européenne de la Photographie (MEP) in Parijs wijdt een tentoonstelling aan de oeuvres van Shomei Tomatsu (1930-2012) en [...]
213 / september-oktober 2021
Steven Humblet

De last van Sonsbeek

In navolging van de historische Sonsbeek buiten de perken van 1971 heeft de twaalfde editie van de Sonsbeektentoonstelling in Arnhem [...]
213 / september-oktober 2021
Marga van Mechelen

Pierre Verger in Suriname

In Portikus (Frankfurt) presenteert Willem de Rooij (1969) een installatie, die begeleid wordt door een onderzoekscatalogus, samengesteld met de curatoren, [...]
212 / juli-augustus 2021
Merel Van Tilburg

212

In het essay ‘De niet-tussenruimte’, waarmee dit tweede nummer van De Witte Raaf over activisme opent, (de)construeert Fred Moten de [...]

Another History of Art

Wat maakt deze kunstgeschiedenis anders dan de bekende rij naslagwerken van Helen Gardner (Art Through The Ages, 1926), Ernst Gombrich [...]
212 / juli-augustus 2021
Mieke Rijnders

De niet-tussenruimte

1. In Remembering the Present – de lyrische, etno-historiografische, schilderkunstige ontmoeting tussen Tshibumba Kanda Matulu en Johannes Fabian, wordt Patrice [...]
212 / juli-augustus 2021
Fred Moten

Kunsthal Extra City

Begin mei werd het logo van Kunsthal Extra City in neonletters aangebracht op de façade van de Sint-Dominicuskerk in Antwerpen. [...]
212 / juli-augustus 2021
Elke Couchez

Slavernij

In de jaren 2000 ging het Rijksmuseum voorop in de trend van progressive nostalgia, een term van Saskia Pieterse die [...]
212 / juli-augustus 2021
Marrigje Paijmans

Sluitertijd

Potential History van Ariella Azoulay is een ruim zeshonderd pagina’s lange aanklacht tegen de mechanismen en instituties waarmee het imperialisme [...]
212 / juli-augustus 2021
Fieke Konijn

Lyotards postmodernisme

De term ‘postmodern’ is een semantische nevelvlek. Door een oncontroleerbare veelheid aan bepalingen en oriëntaties is hij een quasionbruikbaar predikaat [...]
155 / januari-februari 2012
Herman Parret

211

het hebben van een actieve houding, streven naar activiteit >< passivisme theologie zienswijze waarin sterke voorrang wordt gegeven aan de daad [...]